Innovatív Egészségpedagógia

Multidiszciplináris kutatócsoportunk fő célja az iskolai egészségfejlesztés területén egy, a tanulók és a pedagógusok testi-lelki egészségfejlesztéséhez egyaránt hozzájáruló, hosszútávon fenntartható komplex program kidolgozása.
Tudástár

A megfelelő pedagógiai módszerek mindennapos alkalmazásával leghatékonyabban a pedagógus képes fejleszteni a gyermekek társas készségeit, megküzdési stratégiáját és életvezetési készségeit, mely kiemelt szerepet játszik a tanuló érett, autonóm személyiségének kialakulásában, a tanulási eredményesség javításában, az agresszió és a lemorzsolódás csökkentésében és elsődleges módszere a függőségek megelőzésének ebben a korosztályban.

Kik vagyunk?

Egy interdiszciplináris kutató és módszertani csoport, amelynek tagjai elkötelezettek az iskolai egészségfejlesztés hatékonyságának elősegítésében, a gyermekek és a pedagógusuk mentális egészségének támogatásában és a különböző függőségek korai megelőzésében. Lelkes, kreatív, színes és innovatív csapat, akik célja egy olyan program koncepciójának a megalkotása és eredményességének mérése, amiben a pedagógus és a gyermekek egészsége, nyertes-nyertes alapon, egyaránt támogatásra kerül.

Tudástár pedagógusoknak

Nyissa meg folyamatosan bővülő tudástárunkat

Tovább

Kutatási eredmények

16th European Public Health Conference

8-11 November 2023 Dublin, Ireland Addiction prevention & mental health support in Hungarian elementary schools: a mixed-methods study- Árva Dorottya, Vokó Zoltán, Sápi Mária, Cselkó Zsuzsa, Rákosy Zsuzsa

XIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia

2023. szeptember 15., Debrecen A hazai iskolai egészségfejlesztés: gyakorlatok, nehézségek, perspektívák egy országos felmérés tükrében- Rákosy-Vokó Zsuzsa, Árva DorottyaEgészségfejlesztési tevékenységhez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű...

Együttműködő partnerek és résztvevő intézmények

Pécsi Tudományegyetem,
Általános Orvostudományi Kar,
Orvosi N
épegészségtani Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Pedag
ógiai és Pszichológiai Kar,
Pszichol
ógiai Intézet

Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Tanító-és Óvóképző Kar,
Neveléstudományi Tanszék 

Károli Gáspár Református Egyetem

Református Pedagógiai Intézet

Pécsi Tudományegyetem,
Egészségügyi Technológiaértékelő Központ

 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet,
Szervezési és Módszertani Osztály

Semmelweis Egyetem,
Általános Orvosi Kar,
Népegészségtani Intézet

Budajenői Általános Iskola
Budajenő

Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Páty
Talentum Református Általános Iskola
Székesfehérvár
Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
Budapest

Pais Dezső Általános Iskola
Budapest

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola
Nagykőrös

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola
Nagykőrös

Bethesda Gyermekkórház
Szegedi Tudományegyetem,
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Szegedi Tudományegyetem,
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
Neveléstudományi Intézet

Kutatásunkat a Magyar Tudományos Akadémia szponzorálja a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program keretein belül

Pályázatunk száma: SZKF-12/2021