Kutatócsoport tagjai

Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa

Molekuláris biológus, népegészségügyi szakember a kutatócsoport vezetője. Molekuláris biológusként 2003-ban végzett a Debreceni Egyetemen, PhD fokozatot a Debreceni Egyetem, Egészségtudományok Doktori Iskolájában szerezte meg 2008-ban. Posztdoktori ösztöndíjas volt 2008-2011 között a floridai H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute-ban. 2013 óta a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségügyi Intézetének adjunktusa, 2017 óta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tudományos tanácsadója.

Fő kutatási területei a személyre szabott orvoslás fejlesztését támogató molekuláris biológiai kutatások, valamint olyan hazai és nemzetközi népegészségügyi kutatások, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnak a sérülékeny társadalmi csoportok egészségét támogató egészségfejlesztési programok kidolgozásához, különös tekintettel az iskoláskorú gyermekek és a hajléktalanok egészségére. 2018-2021 között tudományos vezetője és koordinátora volt a Budakörnyéki Egészségprogramnak, amellyel 2021-ben elnyerte az Európai Bizottság Egészségdíját.

Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. A Pécsi Tudományegyetemen népegészségtant és molekuláris epidemiológiát oktat, valamint PhD és egyetemi hallgatókat mentorál.

Sápi Mária

Sápi Mária 52 éves mesterpedagógus vagyok, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa, óraadó, biológia, egészségtan, természetismeret tantárgygondozó szaktanácsadó. Részt vállalok a református tananyagfejlesztésben és a pedagógusképzésben a KRE-PK nagykőrösi campusán. Mindennapi munkám fókuszában az élményalapú, közvetlen tapasztaláson alapuló tanulási-tanítási módszerek állnak. Mentorként nagy figyelmet szentelek a kezdő pedagógusok nyomon követesének, támogatásának.

Dr. Sebestyén Nóra

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem pszichológusként és pszichológia szakos tanárként. A diploma megszerzése után kutatóként helyezkedtem el az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában, ahol a motiváció és versengés területét kutattam. Jelenleg az ELTE Tanácsadás és Iskolapszichológia Tanszékén vagyok egyetemi oktató, illetve iskolapszichológusként dolgozom egy sportiskolában. Munkám során mindig fontosnak tartottam az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását, egymást támogató szerepének kihasználását. Érdeklődési és kutatási területeim közé tartozik a pozitív pszichológia az iskolában, valamint a mentális egészséget támogató intervenciók tervezése és kivitelezése.

Fő kutatási területei a személyre szabott orvoslás fejlesztését támogató molekuláris biológiai kutatások, valamint olyan hazai és nemzetközi népegészségügyi kutatások, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnak a sérülékeny társadalmi csoportok egészségét támogató egészségfejlesztési programok kidolgozásához, különös tekintettel az iskoláskorú gyermekek és a hajléktalanok egészségére. 2018-2021 között tudományos vezetője és koordinátora volt a Budakörnyéki Egészségprogramnak, amellyel 2021-ben elnyerte az Európai Bizottság Egészségdíját.

Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. A Pécsi Tudományegyetemen népegészségtant és molekuláris epidemiológiát oktat, valamint PhD és egyetemi hallgatókat mentorál.

Dr. Juhász Ágnes

Juhász Ágnes vagyok, pszichológus, az ELTE PPK Vezetés és Szervezetpszichológia Tanszék adjunktusa. Kutatási területeim: munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés, kiégés megelőzés, kollektív megküzdés a stresszel, iskolai stresszkezelő programok hatékonysága. Többek között olyan tárgyak oktatásában veszek részt, BA, MA és posztgraduális képzésben, mint a Munka- és Szervezetpszichológia, a Munkahelyi egészségpszichológia, a Pszichoszociális kockázatelemzés és kezelés, a Wellbeing and Health Promotion at the Workplace. Doktori disszertációm témája az Egyéni és Szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés, melyet 2008-ban védtem meg. Az elmúlt években többféle szakmai továbbképzésen is részt vettem: coaching pszichológus végzettséget szereztem 2017-ben, kognitív-viselkedésterápiás konzultáns végzettséget 2016-ban, autogén tréning konzultáns végzettséget 2007-ben, trénig csoport vezetői végzettséget 1999-ben. Egyetemi munkám mellett a Lélekkel az Egészségért Alapítvány önkénteseként, külsőmunkatársaként is tevékenykedem.

Dr. Rádi Orsolya

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán dolgozom 2014 ősze óta pedagógiai tárgyak oktatójaként. 2018-ban védte meg a PhD értekezését az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában.  Többek között tanterv- és dokumentumelemzést végzett a disszertációja kutatásmódszertanaként.  Részt vett – és vesz – fejlesztésekben, oktatási innovációkban. Tanított alternatív és nem alternatív iskolában is, a hatékony tanulás-tanítás útjait keresi.

Kerekes Valéria

Majdnem két évtizede dolgozik az ELTE oktatójaként. 2005-2015 között a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2015 óta a Tanító- és Óvóképző Kar hallgatói számára oktat főként játékpedagógiát és különböző módszertani tárgyakat. 2016 óta vezeti az ELTE TÓK Játékmentor Szakirányú Továbbképzését. Kutatási témái főként a játék és a mese kapcsolódási pontjainak feltárásán, különböző módszertani innovációk megalkotásán és tesztelésén alapulnak. A lelki egészség fejlesztésén dolgozik, annak elméleti és gyakorlati aspektusain is. 

Barta Veronika

Barta Veronika vagyok, pszichológus. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szervezés és Módszertani Osztályán dolgozom, ahol legfőképpen a Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ munkájában veszek részt, a leszokást támogató szekemberképzésbe, valamint helyi és kistérségi egészségfejlesztési programokba bekapcsolódva. Pszichológiai tanulmányaimhoz kapcsolódóan relaxációs és imaginációs módszerspecifikus képzettségeimet használom.

Dr. Árva Dorka

Megelőző orvostan és népegészségtan rezidens, PhD hallgató. 
Pszichológia alapszakos és általános orvosi diplomáinak megszerzése után a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetében helyezkedett el, ahol már a kezdetektől részt vett iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés témájú projektekben.

Sághy Eszter

Sághy Eszter (MRes) 2019-ben szerezte alapképzését Szociálpolitika szakon a University of Bath-on. Szakmai gyakorlatát az Oxfordi Egyetem Oktatási Tanszékén végezte kutatási asszisztensként. Mesterfokozatot Emelt Kvantitatív Módszerek a Társadalomtudományok Területén szakon szerzett, szintén a University of Bath-on. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának kutatója.

Dr. Zemplényi Antal Tamás

Zemplényi Antal (MSc, PhD) közgazdász és okleveles egészségpolitikai szakértő. 2016-ban szerzett PhD fokozatot egészséggazdaságtan témakörben. 2007-2018 között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának gazdálkodását irányította. 2018 óta a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Technológiaértékelő Központját vezeti. Munkája során egészség-gazdaságtani elemzésekkel és az egészségügyi adatok kutatási célú felhasználásával foglalkozik.

Bús Borbála

Bús Borbála vagyok, tanár, HR tanácsadó, coach és tréner. Kommunikációval, kapcsolatok támogatásával foglalkozom, és olyan technikákat kínálok a hozzám fordulóknak, melyek segítik a nyertes-nyertes problémamegoldást, az énközlést és a határok jelzését. Munkám során a tranzakció-elemzés (TA) kínálta nézőpontot, az együttműködő kommunikáció (EMK) és más kapcsolati és konfliktuskezelő kommunikációs modellek elemeit, a HR területéről hozott módszereket és teszteket, valamint több mint 20 éves munkatapasztalatomat alkalmazom. Tanároknak tartott tréningeken a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is használható játékos megoldásokat próbálunk ki, melyek fókuszában a lelki egészség támogatása, a kapcsolatok erősítése, a személyes hatékonyság és hozzáállás növelése, valamint a stresszkezelés áll.

Lukács Anikó

Lukács Anikó vagyok, tréner, coach. Nekem a tanulás: új dolgokat megismerni, felfedezni. Ez izgalmas és örömteli!
Szerencsés vagyok, mert a tapasztalati tanulás és a közös gondolkodás élményét útravalóként kaptam a családomtól. A problémák megoldása, az új ismeretek megszerzése számomra felfedező út és a sikerélmény volt.
Most a szerteágazó munkáimban arra törekszem, hogy minél több gyerek és felnőtt kapjon ízelítőt a tanulás ezen különleges formájából. Bízom benne, hogy aki kipróbálja rákap az ízére és keresi a további lehetőségeket, hogy gondolkozva, a kihívásokat megélve, a tudás megszerzésének öröméért tanuljon.
2007 óta szervezek és tartok tréningeket, csoportfoglalkozásokat, iskolai programokat, egyéni tanácsadásokat gyerekeknek, tanároknak és szülőknek.

Fegyverneki Gergő

Magyar – média szakos tanár, módszertani tréner, digitálispedagógia-szakértő. Tanított általános- és középiskolában, illetve tanodákban is. Pályázatokban közreműködik akkreditált képzés- és tananyagfejlesztőként. Módszertani trénerként és előadóként részt vesz az oktatási intézmények digitális implementációjában, illetve módszertani innovációiban. Szakértőként dolgozott az Oktatási Hivatalban, tanárképző egyetemeken tanítja a pedagógusjelölteket. Számos, gyakorlatias pedagógiai könyv, könyvrészlet, tanulmány szerzője. Szívügye a tanulóközpontú, modern oktatási jó gyakorlatok kidolgozása.

Bene Viktória

Tréner, munkaerőpiaci tanácsadó, internetbiztonság-oktató. Doktori kutatási témája az internetbiztonság és adatvédelem. Folyamatosan tanul, képzi magát hazai és külföldi egyetemeken. Számos képzés és tananyag fejlesztésében részt vesz elmélettől a jó gyakorlatokig. Rendszeresen tart foglakozásokat gyerekeknek, szülőknek és a pedagógusoknak a digitális világ témáiból (internetbiztonság, tanulástechnika, médiatudatosság, jövő szakmái, mentális egészség, játékfüggőség, adatvédelem stb.), hogy támpontokat adjon az eligazodáshoz. Több tanulmány és könyvrészlet szerzője.

Dr. Cselkó Zsuzsa

Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos. az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szervezési és Módszertani Osztályának és a szervezeti egységhez tartozó Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ (DLTK) vezetője. A 2012-ben létrejött DLTK célja a dohányzók arányának és a dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések gyakoriságának csökkenése a leszokás támogatásban képzett és a programokban résztvevő szakemberek számának növelése, a leszokást támogató szolgáltatás hozzáférhetőségének javítása, valamint a lakosság tájékoztatása és egészségtudatosságának növelése által. Országos Intézetként az OKPI küldetései közé tartozik továbbá a dohányzás primer prevenciójának ápolása és fejlesztése.

Prof. Dr. Kiss István

1986-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és bár a szervezeti felépítés és a név időnként változott, azóta is egyetlen munkahelyem a PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézete, amelynek 2014 óta vagyok a vezetője. A közegészségtan / megelőző orvostan számos területével foglalkoztam, eleinte a táplálkozás és a rák kísérletes vizsgálatával, illetve a daganatok molekuláris epidemiológiájával. Az utóbbi egy-két évtizedben egyre több humán epidemiológiai vizsgálatban és egészségfejlesztési projektben vettem részt, és törekszem arra, hogy az intézetünk e téren is minél sokoldalúbb legyen. Ennek a szépségét abban látom, hogy az egészségfejlesztési programok végső soron mindazt a tudást ültetik át a gyakorlatba, ami a preventív célú kutatások során felhalmozódott. Így tehát, túl azon, hogy remélhetőleg hozzájárulnak a népesség egészségi állapotának javításához, örömmel és elégedettséggel töltik el a kutatókat, akik látják munkájuk gyümölcsét beérni.

Sólyom Tamás

Pályázati referens, ügyvivő szakértő, a PTE ÁOK Pályázati és Innovációs Iroda munkatársa. Feladatai közé tartozik a pályázat menedzselése, a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátása.

A programunk megvalósításában résztvevő pedagógusok

Blaskó Szilvia

Blaskó Szilvia vagyok. Tanító, mesterpedagógus. A Budajenői Általános Iskola Intézményvezetője.

1999-2006-ig az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola gyakorló általános iskolájának voltam a tanító-szakmai képzési, gyakorlat vezető tanára.

2006-tól jelenleg is Budajenőn dolgozom, tanítóként, osztályfőnökként, intézményvezető- helyettesként végeztem munkámat.
2021-től az iskola Intézményvezetője vagyok. Innovátori mesterpedagógusként fő kutatási területem az óvoda- iskola átmenet problémája és megoldásuk lehetőségei. A Budajenői Óvodával karöltve jó gyakorlatok kidolgozásán dolgozunk. Küldetésünk a tudásmegosztás szűkebb környezetünkben, majd tapasztalataink megosztása szakmai körökben.

Szanyó Gáborné

Tanító-hittanoktató diplomámat a nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolán kaptam 1994-ben. Pályámat egy székesfehérvári lakótelepi iskolában kezdtem. Két nagyobb gyermekünk születése után az Olajfa Óvodában dolgoztam, a nagycsoportosok iskolára való felkészítését végeztem.
Isten kegyelméből a Református Általános Iskola életét az első lépésektől figyelemmel kísérhettem. Munkám során igyekszem a gyermekeket képességeiknek megfelelően fejleszteni. Fontosnak tartom, hogy a gyengébb képességű tanulókat is sikerélményhez juttassuk. Ezért az Eötvös József Pedagógiai Főiskolán fejlesztő pedagógus másoddiplomás képzésen vettem részt, és pedagógus szakvizsgát tettem. 2011 augusztus 1-jén intézményvezetői megbízást kaptam, ezért elvégeztem a közoktatási vezető szakirányú képzést a Budapesti Műszaki Egyetemen.
A hittanoktatói szolgálatban célkitűzésem, hogy a gyermekek, és rajtuk keresztül a szüleik megismerjék a Szentírás tanításait, az Úr Jézus  szeretetét és közelségét.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. (Zsolt. 34. 9.)

Varga Imre Istvánné

Lakatos András

Lakatos András vagyok 49 éves, nős 1 fiúgyermek édesapja. A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskolában dolgozom 2004. 10. 11. óta. 2006. 09.01-től igazgatóhelyettes, majd 2017. szeptember 22-től igazgató. Végzettségem általános iskolai tanító ember és társadalom műveltség területen, közoktatás vezető és kosárlabda sportedző. Jelenleg iskolámban történelmet és hon-és népismeretet tanítok. Célom a keresztény szemléletet szem előtt tartva nem csupán az ismeretek átadása és a tanulók nevelése, hanem biztos alapokat is adni a diákoknak, hogy jó szakemberekké válhassanak.

Munkacsoportok

Szakirodalom elemző munkacsoport

A munkacsoport feladata a programot megalapozó szakirodalmi háttér kutatása. Egyrészről a nemzetközi szakirodalmi adatok tanulmányozása, a lelki egészséget támogató iskolai programok tudományos publikációnak, eredményeinek összevetése, metaanalízise. Továbbá a hazai és nemzetközi közoktatást meghatározó rendeletek egészségfejlesztésre vonatkozó tartalmak vizsgálata, elemzése.

Adatelemzési munkacsoport

A munkacsoport feladata a kutatásból származó adatok statisztikai elemzése. A vizsgált tényezők, paraméter közötti összefüggések azonosítása.

Módszertani munkacsoport

A munkacsoport feladata a pedagógus képzések módszertani anyagának kidolgozása. A gyermekek szociális készségeinek fejlesztéséhez, a lelki egészségének támogatásához, valamint a függőségek témaköréhez kapcsolódóan modern pedagógiai módszereken, valamin infokommunikációs technológián alapuló gyakorlatok, játékok fejlesztését végzi.

Népegészségtani munkacsoport

A munkacsoport feladata a programhoz kapcsolódó kutatás megtervezése, a kutatási eredmények interpretációja, publikációk megírása. A program egészségfejlesztési koncepciójának és tartalmának megalkotása.

Felsőoktatási innovációs munkacsoport

A munkacsoport feladata a program fentarthatóságát biztosító egyetemi, főiskolai kapacitásokat feltérképezni. Lehetőség szerint megalkotni a modern pedagógiai eszközöket igénylő egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges kompetenciák és ismeretek a pedagógusképzésbe történő integrációjához szükséges feltételeket.