A programhoz kapcsolódó kohorsz vizsgálat két fókuszú; a tanárok és gyermekek szintjén évente kívánja vizsgálni a program folyamán a társas készségek, valamint a különböző függőségek előfordulási gyakoriságát, jellemzőit validált kérdőívekkel, továbbá tanulmányozza a pedagógusok programhoz kapcsolódó módszertani fejlődését és tapasztalatait fókuszcsoportos felméréssel. A vizsgálatba négy kontroll és három intervenciós iskola pedagógusai, valamint a 2021/2022-es tanévben harmadik osztályos tanulók kerülnek bevonásra és követésre a program 4 éve alatt.

– Célunk vizsgálni, hogy milyen hatást gyakorol a pedagógusok kompetenciáinak-, pedagógiai eszközeinek, -és személyiségfejlesztése a diákok társas készségeinek fejlődésére, illetve függőségek megelőzésére az általános iskolai korosztályban.

– Célunk, annak vizsgálata, hogy a program hogyan hat a tanárok lelki egészségére, függőségekkel kapcsolatos egészségmagatartására, valamint képes-e befolyásolni az intézményi pszicho-szociális kockázatokat.

– Célunk továbbá annak vizsgálata, hogy ez a módszertani megközelítés milyen hatékonysággal épül be a mindennapi pedagógiai munkába rövid és hosszabb távon.

Vizsgálataink az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB) engedélyével történnek

Ügyiratszám: IV/674-3/2022/EKU