Kutatócsoportunk tagja, Árva Dorottya előadást tartott 2022. május 13-án, Budapesten a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozatának XIV. Fórumán, az iskolai stresszcsökkentő intervenciókat mérő randomizált, kontrollált vizsgálatok meta-analízisének protokolljáról.

Az előadás összefoglalója alább olvasható:

A mentális eredetű egészségi problémák egyre növekvő betegségterhet jelentenek, amely tendenciának a koronavírus világjárvány sem kedvezett. Egyértelművé vált a mentális egészséget, így például a stresszkezelést célzó preventív és egészségfejlesztő intervenciók szükségessége, melyeknek egyik kiemelt színtere az iskola. Számos tantermi környezetben végzett program került leírásra az elmúlt évtizedekben, melyek változatos módszertannal és hatásossággal jellemezhetők. Jelen elemzésben iskolai stressz, megküzdés és/vagy reziliencia fókuszú intervenciók randomizált kontrollált hatásvizsgálatainak meta-analízisét tervezzük elvégezni, hogy így képet kapjunk ezen beavatkozások eredményességéről, a hatásos programok jellegzetességeiről.

A szakirodalmi keresés a ProQuest, ERIC, Cochrane Library, PubMed, Web of Science, Science Direct, PsycArticle és az Educational Research Complete adatbázisokban 2021 tavaszáig megjelent cikkek között zajlik. Keresőszavak előre meghatározott kombinációjával dolgozunk, melyek a vizsgálat típusára, elrendezésére és résztvevőire, valamint a mért kimeneti változókra vonatkoznak.

A kapott találatok a duplikátumok szűrése után cím és absztrakt alapján kerülnek további kiválogatásra hat kutató részvételével (döntéseik közötti egyezőséget 80% felett tekintjük elfogadhatónak). Azon tanulmányok maradnak bent, melyek iskolai színtéren, 6-18 éves gyermekek részvételével zajló randomizált kontrollált intervenciós vizsgálatokat mutatnak be és számszerűen mérik a tanulók stressz, szorongás, megküzdés vagy reziliencia szintjét. Kizárásra kerülnek az eset-, és összefoglaló tanulmányok, amelyek háború vagy terrorizmus hatását vizsgálják vagy csak a szülőkről, tanárokról gyűjtenek adatot, illetve amelyek a poszt-traumás stressz zavart mérik. A beválogatott tanulmányok teljes szöveg alapján további szűrésre kerülnek 5 kutató által. Minden cikket legalább két kutató véleményez, döntéseiket triangulálják. Kizárásra kerülnek azok, melyeknél nem szerepel legalább két mérési pont a kimeneti változók tekintetében, melyek kizárólag a szorongást mérik, illetve amelyek klinikai diagnózissal jellemezhető célcsoportot vizsgálnak.

Az így kapott tanulmányokat elméleti hátterük (pl. kognitív viselkedésterápia/mindfulness) és metodikájuk (pl. csoportos/e-learning) alapján csoportosítjuk, eredményeiket a network meta-analízis módszerével elemezzük.

Vizsgálatunk feltárja a használatban lévő iskolai stresszcsökkentő módszereket és ezek hatásosságát, ezáltal segítséget nyújt a hazai programok bizonyítékokon alapuló tervezéséhez és az adaptálásra érdemes nemzetközi gyakorlatok azonosításához.

A vizsgálat az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja (2021) által támogatott „Innovatív pedagógiai eszközök és multimédiás megoldások a 21. század gyermekeinek egészségfejlesztéséhez” című pályázat keretei közt zajlik.

Forrás: FHF XIV. Programfüzet